Steg 9: Oppfølging og evaluering

Informasjon:

Tilbakemeldinger og oppfølging er viktig. OBOS-Camp sentralt sender ut en spørreundersøkelse til foresatte til alle deltakere. Basert på svarene som kommer inn får hver enkelt arrangør en «rapport» med tilbakemeldinger fra sine deltakere og deres foresatte.

På obos-camp.no vil det gjennom året samles tips og inspirasjon til egentrening og utfordringer – en forlengelse av det spillere har vært gjennom under OBOS Camp. Det oppfordres til at dette deles med alle spillere.

Hvem og hva:

Oppfordre foresatte til å besvare spørreundersøkelsen de får tilsendt.

Administrator

Oppfordre spillere til å benytte tips og inspirasjon til egentrening på obos-camp.no.

Administrator

Opprette bildebank med alle bilder fra OBOS-Camp.

Dokumentasjon

Dele bilder og tekster som oppsummering på hjemmeside, i SoMe og med lokal presse.

Dokumentasjon

Noen ting det kan være lett å glemme i farten:

  • Har alle trenere fått den lønnen de skal ha?
  • Er det noen som ikke har betalt deltakeravgift?
  • Har alle som har bidratt fått en skikkelig "takk for innsatsen"?
  • Er det delt oppsummering på klubbens hjemmeside og sosiale medier?