Verditimen

Verditimen gjennomføres som en del av OBOS-Camp for å bevisstgjøre deltakerne på inkludering, samhold og hvordan vi behandler hverandre. Verditimen tilpasses de ulikealderstrinne, med to differensierte opplegg for hhv. 6-9 år og 10-14 år.

Hensikten med verditimen er å få spillerne til å reflektere, diskutere og bevisstgjøres. Verditimen for spillerne 10-14 år er en sekvens på 30-40 minutter med praktisk øvelser og diskusjoner inne på klubbhuset. For deltakerne 6-9 år er det hele forenklet til konkrete øvelser på ca. 10 minutter som spres utover campen.

For spillerne 10-14 år leder sportslig ansvarlig eller en trener sekvensen. Den foregår innendørs, med prosjektor/skjerm tilgjengelig for å vise korte filmer. For 6-9 åringene gjennomføres de praktiske øvelsene gruppevis, ledet av trenerne på gruppa. Øvelsene for de yngste gjennomføres på feltet.

Hovedtema for verditimen er i 2023 #STOPP Rasismen.

Alt materiale til å gjennomføre verditimen ligger her.