Bli arrangør

Søk om å bli arrangør av OBOS-Camp

Søk om å bli arrangør via dette nettskjema.

Arrangører av OBOS-Camp må oppfylle følgende krav:

  • Tilstrekkelig med både administrative og sportslige ressurser til å gjennomføre. Det skal alltid være en sportslig ansvarlig for campen tilstede for å følge opp trenere og spillere.
  • Tilstrekkelig med baneplass. Maksimalt antall spillere per 11'er-bane er 60.
  • Markedsfører campen på egen hjemmeside, i sosiale medier og ovenfor samarbeidsklubber.
  • Dokumenterer aktiviteten med bilder, og ev. video.

Søk om å bli arrangør via dette nettskjema.