Steg 2: Fordele roller og ansvar

Informasjon:

Klubben må tidlig fordele sentrale ansvarsområder. Under følger anbefalte roller og medfølgende arbeidsoppgaver. Klubben kjenner selv egen struktur, og hos enkelte vil en person kunne ha mer enn en rolle. Under gjennomføring er det uansett et krav å ha en dedikert ressurs i hver av rollene.

Administrator
Rammene rundt aktiviteten
 • Administrere påmelding og deltakerlister.
 • Kommunikasjon med foresatte.
 • Bestilling og håndtering T-skjorter og drakter.
 • Innkjøp og gjennomføring lunsj.
 • Booke banetid og klubbhus.
 • Registrering deltakere første dag.
Sportslig ansvarlig
Selve aktiviteten og de som er involvert i den
 • Kontroll og håndtering utstyr.
 • Inndeling av deltakere i hensiktsmessige grupper.
 • Rekruttering og oppfølging av trenere.
 • Ansvarlig for alle deltakere under gjennomføring.
 • Ansvarlig for sikkerhet.
 • Bistand lunsj.
Dokumentasjon
Dokumentere aktiviteten
 • Fotografere og filme underveis.
 • Informere og invitere lokalmedia.
 • Produksjon av saker til hjemmeside og sosiale medier - før, under og etter.
 • Oppdateringer i SoMe etter hver enkelt dag.

Hva:

Ansvarsområdene og medfølgende oppgaver må fordeles.

Når:

Utføres senest to uker etter at klubben har fått status som arrangørklubb.

Neste steg: Utstyr og anlegg.