ObosCamp_1920x1080_arrangorveileder_steg3

Steg 3: Utstyr og anlegg

Informasjon:

Klubbens tilgang på anlegg og spilleflate legger føringer for hvor mange deltakere klubben kan åpne for. Det er viktig at hver gruppe får tilstrekkelig baneplass. En tommelfingerregel er maksimalt 60 spillere per 11'er-bane.

Det legges opp til lunsj og faglig innhold/verditime innendørs. Klubben må i den forbindelse sørge for å disponere klubbhus (eller annet egnet lokale) som passer seg til den typen bruk.

Hva og hvem:

OppgaverHvem

Booke tilstrekkelig baneplass og klubbhus.

 

Administrator

 

Reservere og kontrollere utstyr (baller, vester, kjegler, småmål og store mål).

 

Sportslig ansvarlig

 

Bekrefte antall og alder på deltakere - brukes til å bestille drakter og baller fra sentralt hold. Oversikt sendes til [email protected].

 

Administrator

 

VALGFRITT: Bestille lån av 3v3-baner til 6 og 7-åringene. Gjøres hos nærmeste OBOS-liga klubb eller til [email protected].

Administrator

 

 

Når:

Baner og utstyr bør reserveres så snart dato er satt for gjennomføring.

Innmelding av antall og alder på spillerne gjøres senest 2 måneder før gjennomføring.

Neste steg: Åpne påmelding.