ObosCamp_1920x1080_arrangorveileder_steg4

Steg 4: Åpne påmelding

Informasjon:

OBOS-Camp benytter løsningen Superinvite til påmelding og deltakerhåndtering. Løsningen administreres av klubben, med egen innlogging. Klubbens kontaktperson kontaktes direkte av Superinvite for å få satt opp bruker, dersom klubben ikke er inne i systemet fra før.

Når klubben skal åpne påmelding er det viktig å gjøre beregninger på hvor mange påmeldinger klubben kan åpne for. Tilgang på baneplass og trenerressurser er førende. Det forventes at alle treningsgrupper har tilfredsstillende med baneplass og god trenerdekning.

Mal for tekst til påmeldingsside og eget bilde med klubbens og OBOS-Camps logo skal brukes og ligger på denne lenken.

Klubber i OBOS-ligaen kan velge å benytte TicketCo. Tekst og bilde skal fortsatt brukes.

NB: Husk pristak på kr 300,- i deltakeravgift per dag. Denne grensen er absolutt og transaksjonsgebyr skal være inkludert, ikke legges på toppen.

Hva og hvem:

Bestemme antall plasser klubben åpner for.

Administrator og sportslig ansvarlig

Sette opp påmeldingssiden med maltekst (kan tilpasses) og bilde med logoer.

Administrator

Legg inn samtykke Ja/Nei for at deltakerne tas bilder av i påmeldingen. Kontakt Superinvite ved spørsmål.Administrator
Åpne og publisere påmeldingen.Administrator

 

Når:

Påmelding åpnes senest 1. mai for alle camper i sommerferien, og senest 10. august for campene i høstferien.

Neste steg: Promotering og markedsføring.