Steg 5: Markedsføring

Informasjon:

Under følger sjekkliste på markedsføring det forventes at alle klubber gjennomfører.

Egen OBOS-Camp logo og klubblogo benyttes i alt av markedsføring. Logo ligger her.

På obos-camp.no er det laget en egen side med forberedelser til spillerne, der de kan se tema for uka og eksempler på øvelser. Arrangørklubber oppfordres til å be spillerne ta en titt på denne siden.

Hva og hvem:

Nyhetssak hjemmeside og SoMe som informerer om at klubben arrangerer OBOS-Camp (viktig: inkluder påmelding). Forslag til tekst ligger her.

Administrator

Informasjon om påmelding til egne lag og foreldre gjennom Spond, Facebook el.

Administrator
Dersom nabo-/samarbeidsklubber ikke har eget tilbud samtidig send gjerne invitasjon og informasjon til også de.Administrator

Inviter lokal presse til å være tilstede under gjennomføring. Informer i god tid.

Administrator
Send ut praktisk informasjon og oppfordring om å se gjennom obos-camp.no/forberedelser (sistnevnte gjelder for spillere 9 år og oppover).Administrator

Når:

Offentliggjøring av at klubben arrangere OBOS-Camp bør gjøres så raskt campen er datofestet.

Øvrig markedsføring bør intensiveres straks påmeldingen er åpen.

Neste steg: Trenere og instruktører.