Steg 6: Trenere og instruktører

Informasjon:

På OBOS-Camp skal alle trenere være godt forberedt. Alle trenere skal få tilsendt fullstendig plan for campen i god tid, og en gjennomgang med alle trenere fra sportslig ansvarlig forventes.

Det er krav til politiattest på alle trenere ved OBOS-Camp.

Det oppfordres til å benytte spillere og trenere fra klubbens A-lag som instruktører under campene.

Det skal alltid være tilstrekkelig med "erfarne" trenere på feltet samtidig.

Dette kjennetegner trenere og instruktører på OBOS Camp:

  • Er godt forberedt på campens faglige innhold.
  • Har gode retningslinjer og verktøy for å lede og ha ansvar for deltkerne.
  • Opererer i team rundt hver enkelt gruppe.
  • Setter deltakernes opplevelse, mestring og utvikling i fokus.
  • Engasjerer og byr på seg selv.
  • Har politiattest og arbeidskontrakt. 

Hvem og hva:

Identifisere hvor mange trenere klubben trenger for å sikre god trenerdekning.

Sportslig ansvarlig

Rekruttere tilstrekkelig antall trenere.

Sportslig ansvarlig

Inngå arbeidskontrakt med og innhente politiattest med alle trenerne.

Administrator

Samle alle trenere til gjennomgang av ukeplan, øvelser og praktisk info uken før gjennomføring. Presentasjon som kan brukes ligger her.

Sportslig ansvarlig

 

Når:

Samling med trenere bør gjennomføres uken før OBOS Camp - ikke samme dag som oppstart.

Neste steg: Detaljplanlegging.