Steg 7: Detaljplanlegging

Informasjon:

Ukeplan og øktplaner for OBOS-Camp er utarbeidet av Glimt Akademiet. De finner du her. Gjør justeringer dersom det er nødvendig.

Som tommelfingerregel står administrator for logistikk, sikkerhet og rammene rundt aktiviteten, mens sportslig ansvarlig er på feltet og følger opp aktiviteten, utstyret, medisinske forhold og spesielt trenerne. Det er en sterk anbefaling at det er en dedikert ressurs i hver av rollene under sleve gjennomføringen. 

Hvem og hva:

Inndeling av deltakere i hensiktsmessige grupper. Gruppene bør kommuniseres på forhånd.

Sportslig ansvarlig 

Tegne opp banekart som angir hvor hver gruppe skal være.

Sportslig ansvarlig

Bestilling/innkjøp av varer til lunsj - ev. frukt ol.

Administrator

Utforme retningslinjer for sikkerhet under gjennomføringen - trenerne briefes opp (dette inkl. hvilke områder spillere er på, medisinske forhold, kriseplaner++)

Administrator og sportslig ansvarlig

Forberede registrering og utdeling av t-skjorter (disse skal brukes under aktiviteten!) første dag.

Sportslig ansvarlig

Fordele øvrige oppgaver som skal løses under selve gjennomføringen.

Alle

Noen ting det kan være lett å glemme i farten:

  • Har alle ballene luft?
  • Er t-skjortene til deltakerne klare?
  • Er det forberedt lister til registrering?
  • Har alle trenere og deltakere fått informasjon om gruppeinndeling?
  • Har spillerne fått beskjed om å se på øvelsene på obos-camp.no/forberedelser i forkant?
  • Har deltakere og foresatte fått detaljert plan for uka som inkluderer tider for oppmøte og henting?

Neste steg: Gjennomføring.