ObosCamp_1920x1080_arrangorveileder_steg8

Steg 8: Gjennomføring

Under selve gjennomføringen er det noen ting det er greit å huske på før, under og etter hver dag.

Før:

 • Samling med alle trenere før deltakerne kommer.
 • Registrering alle deltakere første dag.
 • Forberede utstyr og oppmerking av baner før deltakerne kommer.
 • Gjennomgang av plan og tema for dagen med spillerne gruppevis v/hver enkelt trener.

Under:

 • Tilstrekkelig med drikkepauser for å opprettholde kvalitet og intensitet.
 • Kontinuerlig kontroll på utstyr - f.eks. alle baller samles inn til lunsj.
 • Tilbakemeldinger på og oppfølging av sportslig tema og mantalitetstema for dagen.
 • På OBOS-Camp er det nulltoleranse for at trenere står på telefonen unødvendig under øktene.

Etter:

 • Oppsummering av dagen med alle spillerne gruppevis.
 • Innsamling og kontroll av alt utstyr.
 • Samling og oppsummering med alle trenere etter endt dag.

Neste steg: Oppfølging og evaluering.

 
Skjermbilde 2023-04-12 kl. 13.01.02.png